06 41 15 63 13

Advocaat Omgevingsvergunning

advocaat-omgevingsvergunning

In de wet staat in welke gevallen u een omgevingsvergunning nodig heeft. Een omgevingsvergunning is bijvoorbeeld nodig als u wilt bouwen of in strijd met het bestemmingsplan handelt. Via een vergunningencheck kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft. Als u handelt zonder een omgevingsvergunning dan kan de gemeente handhaven. De gemeente kan dan een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.

U kunt een omgevingsvergunning aanvragen via www.omgevingsloket.nl.

Wilt u bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning? Of heeft u een vergunning van de gemeente gekregen en wordt er door anderen bezwaar gemaakt? In beide gevallen kan Stap Advocatuur u bijstaan.

Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen. Onze werkzaamheden bestaan vooral uit:

  • het voeren van vooroverleg met de gemeente;
  • het indienen van aanvragen;
  • het indienen van zienswijzen bij de gemeente;
  • het opstellen van bezwaarschriften bij de gemeente;
  • het opstellen van beroepschriften bij de rechtbank;
  • het opstellen van hoger beroepschriften bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;
  • het aanvragen van een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter.

Wij staan zowel ondernemingen en particulieren bij. Ook adviseren wij een drietal gemeenten bij bezwaarschriften tegen vergunningen. Zoekt u een ervaren en betrokken advocaat? Dan kan Stap Advocatuur met u meedenken. Neem contact op met onze advocaat Fikriye Güner om de mogelijkheden te bespreken of vul het contactformulier in.