06 41 15 63 13

Stap Advocatuur onderscheidt zich in de manier waarop zaken worden behandeld.

Welkom

Stap Advocatuur
Stap Advocatuur is een gespecialiseerd advocatenkantoor dat adviseert en procedeert in het omgevingsrecht, het bestuursrecht en het sociaal zekerheidsrecht. Onze specialismen zijn ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, bestuurlijke handhaving, bestuurlijke boetes, bestuursrecht en uitkeringen.

De advocaten van Stap Advocatuur zijn gedreven, betrokken en flexibel.

Bouwen / Omgevingsvergunning

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. Wilt u gaan (ver)bouwen of uw onderneming uitbreiden dan hebt u doorgaans een omgevingsvergunning nodig.

Meer weten
Projectontwikkeling / Bestemmingsplan

Wilt u een locatie (her)ontwikkelen en weten wat uw mogelijkheden zijn? Wilt u uw bedrijf verplaatsen naar een nieuwe locatie en weten of het bestemmingsplan voldoende ruimte biedt voor uw bedrijfsactiviteiten?

Meer weten
Handhaving / Toezicht

Is er sprake van overtreding van een wettelijk voorschrift, dan kan de overheid (gemeente, provincie, Rijk, etc.) handhavend optreden. Handhavingsacties kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de overtreder.

Meer weten
Overheidsaansprakelijkheid

Overheidshandelen kan in een aantal gevallen schade veroorzaken. Ook in gevallen waar de overheid rechtmatig handelt of een rechtmatig besluit neemt.

Meer weten
Bestuursrecht / Uitkeringen

Ondernemers en particulieren komen op verschillende manieren in aanraking met het bestuursrecht. Stap Advocatuur adviseert en procedeert op alle facetten van het bestuursrecht.

 

Meer weten

Kantoor

Stap Advocatuur is een klein gespecialiseerd advocatenkantoor waar kwaliteit en kostenbewuste ondersteuning van cliënten centraal staan.

meer hierover

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ons kantoor hecht veel waarde aan een actieve bijdrage in de maatschappij.

meer hierover

Vacatures

Stap Advocatuur is een gespecialiseerd kantoor op het gebied van omgevingsrecht en bestuursrecht.

meer hierover

Contact

Neem contact op met ons

Naar contact