06 41 15 63 13

Tarieven

Altijd duidelijke en heldere tarieven

Stap Advocatuur declareert in beginsel maandelijks. Iedere declaratie gaat vergezeld met een specificatie van de door de advocaat bestede tijd in uw zaak en een omschrijving van de verrichte werkzaamheden.

Bij Stap Advocatuur kunt u de volgende tariefafspraken maken:

Uurtarief
U kunt worden bijgestaan op basis van een uurtarief. Onze uurtarieven liggen gemiddeld lager dan bij andere advocatenkantoren.

Vaste prijsafspraak
In bepaalde zaken behoort het maken van een vaste prijsafspraak (fixed fee) tot de mogelijkheden.

Rechtsbijstandsverzekering
Als uw zaak onder de dekking van uw rechtsbijstandverzekering valt, kan ons kantoor uw zaak in behandeling nemen. Uw verzekeraar zal dan de kosten van de advocaat voor haar rekening nemen.

Gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) 
Als u rechtsbijstand nodigt hebt maar dit niet kunt betalen, dan kunt u een beroep doen op gefinancierde rechtsbijstand. Dit wordt een toevoeging genoemd. Stap Advocatuur werkt ook op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Wij hebben een High Trust samenwerking met de Raad voor Rechtsbijstand.

Komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, dan zal uw advocaat voor u een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. In dat geval betaalt u een eigen bijdrage voor de advocaatkosten. De hoogte van uw eigen bedrage hangt af van uw inkomen en vermogen en wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. Meer informatie over de mogelijkheden van gefinancierde rechtsbijstand kunt u vinden op www.rvr.org.

Algemene Voorwaarden en aansprakelijkheid
Op alle opdrachten van Stap Advocatuur zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Stap Advocatuur beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering welke voldoet aan de vereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten. Elke aansprakelijkheid van Stap Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

Stichting Derdengelden
Stap Advocatuur beschikt niet over een stichting Derdengelden en kan geen derdengelden ontvangen.

Waarneming
In geval van vakantie of ziekte werkt mr. Fikriye Güner samen met een vaste waarnemer: mr. A.A. Bhagwandin, advocaat te (3012 KC) Rotterdam aan de Westblaak 11H. Per antwoordapparaat of per e-mail met out of office reply wordt u geïnformeerd of de waarneming in werking is getreden en met wie u contact kunt opnemen.