06 41 15 63 13

Handhaving / Toezicht

Is er sprake van overtreding van een wettelijk voorschrift, dan kan de overheid (gemeente, provincie, Rijk, etc.) handhavend optreden. Handhavingsacties kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de overtreder.

De overtreder kan worden geconfronteerd met intrekking van zijn vergunning, (tijdelijke) sluiting van zijn bedrijf of woning, het treffen van ingrijpende maatregelen om de overtreding ongedaan te maken, het betalen van een bestuurlijke boete of een dwangsom.

Stap Advocatuur heeft veel ervaring met handhavingszaken. Wij adviseren en procederen over:

  • dwangsom en invorderingsbeschikking
  • bestuursdwang en kostenbeschikking
  • bestuurlijke boetes
  • intrekking van vergunningen
  • stilleggen van bouwwerkzaamheden
  • Bibob
  • legalisatie
  • gedogen

Hebt u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.