06 41 15 63 13

Overheidsaansprakelijkheid

Overheidshandelen kan in een aantal gevallen schade veroorzaken. Ook in gevallen waar de overheid rechtmatig handelt of een rechtmatig besluit neemt.

Hierbij kan gedacht worden aan:

  • wijziging van een bestemmingsplan waardoor de mogelijkheden tot gebruik of bebouwing van uw perceel beperkt worden of een waardedrukkend effect heeft op uw perceel;
  • verlening van een omgevingsvergunning (om het strijdig gebruik op te heffen) waardoor een nieuwe ontwikkeling tot gevolg heeft dat de waarde van uw perceel daalt;
  • verlening van een verkeersbesluit waardoor uw kantoor of winkel niet of slecht bereikbaar is.

Bij dergelijke overheidshandelen kunt u een schadeclaim indienen bij de overheid.

Overheidsaansprakelijkheid is een complex leerstuk. Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons. Stap Advocatuur kan u assisteren bij het indienen van een aanvraag om planschade of een aanvraag om nadeelcompensatie en bij de schadeprocedure in bezwaar, beroep en hoger beroep.